Kalite Temin ve Kalite Kontrol prensiplerinin temel felsefesi inşaat yapım sürecinde sürekli olarak, kontrol, inceleme, muayene ve testler vasıtasıyla, kalitenin temin ve sürüdürülmesi şeklinde ifade edilebilir. Mevcut tüm personel bu sürecin içinde ve katkı vermektedir.

Kalite, sözleşme şartnameleri, ihale dosyası, kalite kontrol şartnameleri gerekliliklerine uygun olarak temin ve kontrol edilecektir.

HASELSAN İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Kalite Kontrol Anlayışı

HASELSAN İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Kalite Anlayışı

Kalite HASELSAN İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından müşterinin gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli ilerletebilmek için bir yarış olarak değerlendirilmektedir. İşin doğal akış ve ortamı içerisinde müşterinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bunların tatmini için müşteri profilini anlamak şeklinde uygulanmaktadır. HASELSAN İnşaat ve Ticaret A.Ş. bu süreçleri devamlı olarak kontrol eder ve geliştirmeye çalışır.

Nihai anlamda tüm çalışanları HASELSAN'ın kalite temin ve kontrol anlayışının niteliği ve sürekliliğinden sorumludur.

HASELSAN KALİTE SİSTEMİ

Bir ürün, süreç ya da hizmetin gerekliliklere uygunluğunu, hata / kusur riskini belirleyen kurallar bütünüdür.

HASELSAN TEDARİKÇİLERİ / ALT YÜKLENİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tedarikçilerin / Alt Yüklenicilerin önceden belirlenen standartlara uygunluklarının değerlendirilmesi

HASELSAN KALİTE KONTROL

Son ürün, süreç ve hizmetler için önceden belirlenen standartlara uygunluğun operasyonel teknik ve faaliyetler aracılığıyla değerlendirilmesi