HASELSAN İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. hiçbir iş ve görevin işçi emniyeti ve güvenliğinden daha önemli olmadığına inanmaktadır.

Eğer bir iş potansiyel olarak güvenliği tehdit edecek bir unsur içeriyorsa, bu görevin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü önlem ve tedbir planlanıp alınacaktır.

İşle ilgili her türlü süreç emniyetli ve güvenli olarak sürdürülecektir. İşçi ya da formenlerce tercih edilebilecek kısa yollara izin verilmeyecektir.

Eğer bir çalışan potansiyel olarak emniyet ve güvenliği tehlikeye sokacak bir tehdit fark ederse, derhal durumu düzeltecek ya da yönetimi bilgilendirecektir. İdare MIOSHA standartlarına uygun olan, gerekli tedbirleri almakla ve iş güvenliği ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür.

Eğer bir iş emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılamıyorsa, yapılmayacaktır.

Yönetim SHMS gerekliliklerinin uygulanması için gerekli kaynak, idare, imkan ve No 92/57/EEC 24/6/1992 tarihli düzenlemeleri işletecektir.

Tüm çalışanlar eşit bir şekilde yüksek güvenlikli ve emniyetli ekipmanla donatılacaktır.

Çalışanlar arasında pozitif bir güvenlik ve emniyet kültürü oluşturmanın önemini kavramış bir firma olarak, çalışanların bu sürece katılımı için en etkili politika ve prosedürleri uygulamaktayız.

HASELSAN İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.'nin Emniyet ve Güvenlik Politikası

HASELSAN'ın Emniyet ve Güvenlik Hedefleri

HASELSAN İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. işçi güvenliği ve emniyeti için aşağıdakileri uygulamaktadır;

  1. Program koordinasyonu için nitelikli bir iş güvenliği uzmanı atar,

  2. Her iş ve görev öncesi İş Güvenliği Analizi formu kullanılarak iş güvenliği planı hazırlar,

  3. Düzenli saha güvenlik incelemeleri ve kontrolleri yapar,

  4. Güvenlik prosedürleri ve kurallarını takip eder,

  5. Sürekli iş güvenliği ve emniyeti eğitimi sağlar,

  6. Güvenlik kurallarını uygulama konusunda uygun bir disiplin sağlar,